semteek

Tajuhinnangud

Mis need on?
 

Tajuhinnang (ka modaalsushinnang, ingl k modality exclusivity rating) on hinnang sellele, kui tugevalt on võimalik mõistet läbi eri meelte tajuda (nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine, maitsmine). Näiteks see loom, mida tähistab mõiste koer, võib olla kõige rohkem tajutavam läbi nägemismeele, kuid ka kompimine, kuulmine ja haistmine on olulisel kohal. Maitsmine pole aga selle kontepti puhul kuigi oluline. Samas näiteks banaan on lisaks nägemismeelele tugevalt seotud ka maitsmis-, kompamis- ja haistmismeelega, vähem või üldse mitte aga kuulmismeelega.

Tajuhinnanguid on kogutud paljudes keeltes: ingliskeelsetele omadussõnad ja nimisõnad (Lynott & Connell, 2009, 2013) ja nende paarid (van Dantzig et al., 2011), itaaliakeelsed omadussõnad (Morucci et al., 2019), mandariinikeelsed sõnad (Chen et al., 2019), hollandikeelsed nimisõnad (Speed & Majid, 2017) ning prantsuskeelsed nimisõnad (Miceli et al., 2021). Tajuhinnanguid eestikeelsetele sõnadele kogutud ei ole.

 

Miks me neid vajame?

xxxxx