semteek

Projektist

Semteegi koostamine
Kõik Semteegis olevad hinnangud on kogunud Mariann Proos (Tartu ülikool) ja Mari Aigro (Tartu ülikool). Andmebaasi loomise algus jääb 2020. aasta algusse, kui alustasime konkreetsushinnangute kogumisega. Materjalide ettevalmistamine ja katsekeskkonna loomine koos populaarteadusliku kodulehega jõudis lõpule 2021. aasta alguseks, mil viisime läbi esimese sotsiaalmeedia kampaania, et kutsuda inimesi sõnade konkreetsust hindama. Sarnased kampaaniad kestsid pisut üle aasta, kuni 2022. aasta teises pooles saime andmestikule joone alla tõmmata ning katsekeskkonna kinni panna. 2022. aasta teises pooles alustasime väiksemale hulgale sõnadele taju- ja afektiivsushinnangute kogumist. 

2021. aastal toetas projekti Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, 2022. aastal pälvis projekt aga rahastuse Kadri, Nikolai ja Gerda Rõugu nimelisest uurimisfondist.